Ceník


FREE SBS PROFI GOLD
zdarma 59 900 Kč 100 000 Kč 1 300 000 Kč
Moduly v ceně
Useven server - 13 500 Kč 50 000 Kč 500 000 Kč
Useven klient - 20 000 Kč 20 000 Kč 250 000 Kč
Datové struktury - 5 000 Kč 5 000 Kč 25 000 Kč
Správa pohledů a tiskových sestav - 5 000 Kč 5 000 Kč 25 000 Kč
Předpisy - 5 000 Kč 5 000 Kč 25 000 Kč
Zprávy - 5 000 Kč 5 000 Kč 25 000 Kč
Rozšiřující moduly
Automatické úlohy - light - 10 000 Kč 10 000 Kč x
Automatické úlohy - x x 50 000 Kč
Workflow - x x 100 000 Kč
Webový portál - x x 250 000 Kč
Replikace - x x 250 000 Kč
Uživatelské agendy
Počet uživatelů pojmenovaných 0 0 10 neomezeně
Počet uživatelů konkurentní 1 3 0 neomezeně
Počet agend 5 5 10 neomezeně
Rozšíření
Uživatelská práva nelze nelze zahrnuto v ceně zahrnuto v ceně
Automatické úlohy - light 10 000 Kč zahrnuto v ceně zahrnuto v ceně zahrnuto v ceně
Automatické úlohy nelze 50 000 Kč 50 000 Kč zahrnuto v ceně
Workflow nelze 100 000 Kč 100 000 Kč zahrnuto v ceně
Webový portál nelze 60 000 Kč 60 000 Kč zahrnuto v ceně
Replikace nelze 250 000 Kč 250 000 Kč zahrnuto v ceně
Dokup 5 uživatelů pojmenovaných nelze 10 000 Kč 10 000 Kč x
Dokup 1 uživatele konkurentní nelze 13 500 Kč 13 500 Kč x
Dokup 5 agend nelze 50 000 Kč 50 000 Kč x