Seznamte se s produktem U7

Komu je systém U7 užitečný?

Protože systém vyniká maximální možnou flexibilitou, ocení jej především ty firmy, které mají specifické požadavky na informační systém, které nepokrývají běžně dostupné aplikace, a chtějí je aktivně řešit.
Systém U7 nabízí plné přizpůsobení datového modelu potřebám klienta. Nenutí klienta, aby se přizpůsobil systému.
Systém je vhodný všude tam, kde se o účetnictví stará externí firma, ale společnost přeci jen potřebuje mít nějaký systém pro řízení své běžné provozní činnosti.

Oblasti, které jsme již se systémem dokázali řešit:

 • řízení obchodní činnosti (systémy CRM tj. klienti, poptávky, nabídky, smlouvy, výpovědi, kontaktní adresy, schůzky, řízení obchodních příležitostí a podpora direkt marketingu)
 • oběh dokumentů a jejich schvalování (smlouvy, nabídková řízení, schvalování došlých faktur, interní předpisy a pravidla, dovolenky...)
 • personální agendy (evidence zaměstnanců, platné školení zaměstnanců, evidence kontaktů)
 • evidence práce/úkolu u technických pracovníku (evidence úkolu, stavu úkolu, spotřebované doby na úkol, tvorba podkladů pro fakturaci)
 • plánování a controlling finančních ukazatelů společnosti (tvorba věcného plánu nákladu, tržeb včetně sledování jeho plnění)
 • evidence spravovaných a udržovaných systémů včetně evidence revizí, nákladu na opravy a údržbu (výtahy, elektro zařízení, vozidla...)
 • kompletní řešení IS pojišťovacího makléře - detail ZDE
 • kompletní řešení IS pro společnost pozemních a inženýrských staveb - detail ZDE
 • kompletní řešení IS pro reklamní a mediální společnosti
 • kompletní podporu pro IT poskytovatele služeb a outsorsingu
 • a mnoho dalších agend

Silné stránky systému -> proč tento systém a ne jiný

 • systém bude fungovat dle toho, jak skutečně funguje Vaše společnost (nemusíte se přizpůsobovat hotovým řešením)
 • systém je snadno rozšiřitelný o další agendy
 • v systému lze řešit velmi nadstandardně řízení přístupových oprávnění – inspirovali jsme se u velkých systému, jako jsou SAP, HELIOS...
 • s U7 získáte i funkčnosti dostupné až u systémů se startovací cenou licence pres 1 mil. Kč

Co je to U7?

U7 je otevřené řešení (framework) pro realizaci informačních systémů firmy.
Zjednodušeně se dá říci, že je to elektronické úložiště informací -> centrální mozek a elektronický archiv firmy.

Jak systém U7 funguje?

Data systému jsou uložena v databázi MS SQL, ke které se připojuje aplikační server, služba plánovače a případný webový portál. Na jednotlivých počítacích potom funguje klientská část aplikace. Připojení klienta k serveru je možné jak v prostředí interní počítačové sítě, tak i pomocí zabezpečeného připojení v internetu (nejčastěji užívané řešení).

Co vše lze v systému U7 nastavit?

Administrátor systému má možnost definovat jednotlivé formuláře, jejich chování, uživatelská oprávnění atd.
Kromě samotných formulářů lze samozřejmě definovat i přehledy dat (tabulky, kontingenční tabulky, stromy, kalendáře, grafy), stejně jako tiskové šablony. Lze určit pravidelné automatické operace, které systém může provádět již bez zásahu uživatele.