Doprava a realizace pozemních a inženýrských staveb


Důvod nasazení U7
Zavedení jednotného systému, který shromažďuje a automatizuje veškeré procesy produkčního charakteru a činnosti firmy, jako evidence zakázek, logistiky, výroba, distribuce, prodej, fakturace, smlouvy.
Současně také eviduje veškerou správu majetku a vozového parku společnosti.
Technická data
MS SQL Server 2008, express edition; server U7 je provozován na centrálním serveru společnosti, uživatelé mají aplikaci nainstalovanou na lokálních stanicích a data si načítají z centrálního serveru, kde je provozován i webový server.

Evidence zakázek

Evidence zakázek
Profesionální řešení evidence dopravních, servisních a stavebních zakázek od fáze poptávky zákazníka až po konečnou fakturaci s následným vyhodnocením.
Přehledné evidování zakázek a činností na nich provedených v chronologickém sledu s možností upozorňování na kontroly odkudkoliv.

Cenové nabídky
Při vytváření cenových nabídek v U7 lze využít možnost generování tiskových výstupů do PDF.
Při vytváření cenových nabídek přímo v U7 je možné ušetřit množství času a výsledná nabídka je následně v systému zaevidována pro další zpracování.

Stav zakázek
Sledování detailů každé zakázky. K Jednotlivým zakázkám je možné sledovat vykázané výkony pracovníků, jejich náklady a případnou fakturaci.

Tisk zakázek

Správa vozidel
V Systému U7 lze evidovat jednotlivá vozidla a detailně sledovat jejich využití. Systém umí upozorňovat na blížící se termíny technických kontrol, výměnů olejů atd. Současně lze sledovat náklady na opravy vozidel.

Správa majetku
V systému je možné evidovat jednotlivé majetky, jejich umístění atd. Lze připravit podklady pro inventury.
U7 umí upozorňovat na případné revize zařízení (výtahy, elektrorevize, atd.).

Týmový přístup k datům
Správce systému má možnost definovat uživatelská práva na úrovni jednotlivých uživatelů či uživatelských skupin. Zaměstnanci tak mohou např. získat možnost čtení některých údajů bez možnosti jejich editace. Lze omezit zobrazení některých typů objektů (např. faktury), stejně jako jednotlivých údajů.

Kalendář zdrojů a událostí

Plánování časů a zdrojů
U7 umožňuje zobrazit některá data v kalendáři (např. schůzky, projekty, atd.).
V kalendáři lze následně efektivně plánovat čas jednotlivých zdrojů (např. uživatelů nebo vozidel).
V kalednáře zdrojů mohou být synchronizovány s MS Exchange serverem. Díky tomu je zajištěna i synchronizace s mobilními zařízením či kalendářem v MS Outlook.

Data a informace stále při sobě
Uživatel může se systémem pracovat v podnikové počítačové síti a stejně tak i doma s připojením na internet. Pomocí zabezpečeného připojení k internetu jsou data stále v bezpečí.
Údaje v systému lze zobrazit i pomocí webového portálu. Stejně jako ostatní části U7, i webový portál může správce přizpůsobit vlastním potřebám.

Úkoly a upozornění
Každý uživatel U7 může vytvořit úkol s uvedeným termínem vyřešení, určeným řešitelem a popisem zadání. Řešitel je o přidělení úkolu informovám e-mailem. Následně může u úkolu vyplnit způsob a čas vyřešení. Po vyřešení úkolu úkolu je zaslána informace zadavateli. V případě, že úkol není v uvedeném termínu dokončen, je upozornění zasláno jak řešiteli tak i zadavateli.

Zobrazení a hledání dat

Přehledné a rychlé hledání
U7 zobrazuje data tak, jak uživatelé potřebují - s pomocí tabulek, stromů, grafů, kontingečních tabulek či kalendářů. Jednotlivé pohledy si může definovat uživatel, nebo je může definovat správce systému.
Pro rychlý přístup k hledané informaci je možné využít fulltextového hledání buď v celém systému, nebo jen ve vybraných typch objektů.

Propojení na další systému
U7 umí efektivně spolupracovat se stávajícími systémy. Pomocí databázového rozhranní je možné některá data "sdílet" s jinými systémy. Uživatelé mohou automaticky zobrazovat data z účetnictví.