Základem je systém
Zvyšte produktivitu činností a přehled ve společnosti.
Získejte sílu rychle a efektivně řešit všechny
požadavky na společnost. Objevte výhody
informačního systému U7.

Řešení je vytvořeno na platformě Microsoft .NET.
Data jsou uložena v databázi MS SQL ve verzích 2005 a vyšší.
Klient je WINDOWS aplikace na platformě .NET.
Ke komunikaci mezi klientem a serverem používá šifrované TCPIP komunikace (1 port).
WWW portál je provozován na MS IIS 6.0 a vyšší.
Ověřování uživatelů je možno řešit pomocí MS Active Directory, Novell LDAP, Osobních účtů a hesel uložených v databázi systému (šifrovaně).
Představení produktu U7, představení jeho škálovatelnosti a možností.
Cenová nabídka systému U7 nabízí možnosti pro malé, střední i velké firmy.
Chcete si vydělat nemalé odměny za distribuci systému U7? Staňte se partnerem.

Případové studie

Evidence zakázek
Cenové nabídky
Stav zakázek
Správa vozidel a majetku
Plánování času a zdrojů
Týmový přístup k datům
Data a informace stále při sobě
Přehledné a rychlé hledání
Úkoly a upozornění
Propojení na další systémy
Pojistné smlouvy
Vozidla
Vyúčtování provizí od pojišťoven
Odvody pojistného pojišťovně
Vyplácení provizí získatelům
Hromadně podání a tisk
Pojistné události
Akvizice
Predikce pojistného